Československo I. plebiscit Slezko, Orava a Spiš 1920,**,*,/*/,

MICHEL 2012 01 str. 761